Inspektor ochrony przeciwpożarowej. Co dokładnie robi?

0
88
Inspektor ochrony przeciwpożarowej. Co dokładnie robi?

Aby zostać inspektorem ochrony przeciwpożarowej, kandydat może przejść specjalistyczny kurs zawodowy pod okiem doświadczonej firmy szkoleniowej. Po pomyślnym zaliczeniu go może przystąpić do pracy w zawodzie. Dowiedz się, na czym polegają jego obowiązki.

Kim jest inspektor ppoż?

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, zadania związane z przeciwdziałaniem pożarom w budynkach może wykonywać tylko wyspecjalizowany pracownik. Jest nim inspektor ochrony pożarowej, którego kompetencje i uprawnienia muszą być potwierdzone stosownymi dokumentami. Aby zostać inspektorem można skończyć studia wyższe z tytułem inżyniera pożarnictwa lub dwuletnią szkołę wyższą. Często jednak najbardziej rozsądną i opłacalną opcją są szkolenia na inspektora ppoż, przeprowadzane przez specjalistyczne firmy szkoleniowe. Po ich przejściu osoba otrzymuje uprawnienia ważne przez 5 lat.

Ochrona pożarowa a obowiązki inspektora

Inspektor ppoż, po uzyskaniu uprawnień, może zostać zatrudniony przez właściciela budynku. Inspektor ppoż, w przeciwieństwie do osoby posiadającej uprawnienia specjalisty ppoż, wykonuje pracę tylko w zakresie odpowiadającym potrzebom właścicieli konkretnych budynków, obiektów czy terenów. Zakres jego praw i obowiązków nie jest jednak prawnie uregulowany. Nawet w obowiązującej ustawie o ochronie przeciwpożarowej z 1991 r. Istnieją jednak w innych aktach prawnych zalecenia odnośnie obowiązków, które wykonuje inspektor:

  • kontrola przestrzegania przepisów ppoż w zakładzie pracy,
  • występowanie do pracodawcy lub kierowników o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
  • przeprowadzanie wewnętrznych szkoleń z ochrony ppoż,
  • organizacja okresowych próbnych ewakuacji,
  • konserwacja i naprawy urządzeń gaśniczych,
  • doradztwo w zakresie wyposażenia budynku w sprzęt przeciwpożarowy,
  • udział w opracowywaniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynku.

Trzeba przy tym wiedzieć, że jeśli ochrona przeciwpożarowa ma być przygotowana i przestrzegana w dużym zakładzie pracy o wysokim ryzyku wystąpienia zdarzenia kryzysowego, wówczas ochroną ppoż może zająć się wyłącznie wykwalifikowany specjalista ppoż.

Czy pracodawca może być inspektorem?

Inspektorem może zostać także sam pracodawca, który odbędzie stosowne szkolenie na inspektora przeciwpożarowego. Później może wykorzystać te uprawnienia jeśli jest jednocześnie właścicielem budynku, w którym mieści się zakład pracy. Wówczas przeprowadzanie kontroli ppoż i dbanie o przestrzeganie procedur spoczywa na nim. W sytuacji, kiedy firma jedynie wynajmuje biuro w budynku, obowiązek zatrudnienia inspektora ciąży na właścicielu budynku.

Ochroną przeciwpożarową w firmach zajmują się też specjalne firmy, np. Kancelaria Prawa Pracy i BHP Pietrzyk z Lublina https://www.pietrzyk-bhp.com/. Wspomniane przedsiębiorstwo współpracuje z Zakładami Pracy wykonując zlecone zadania inspektora ochrony przeciwpożarowej. Taka opcja jest najlepsza dla pracodawców, którzy nie chcą szkolić się osobiście na inspektora, lecz jedynie korzystać z usług zewnętrznej firmy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj